Шановні відвідувачі! Пропонуємо вам ознайомитися з наступною інформацією:

(Картинки з назвами розділів активні)

1. Розділ "Нормативно-правова база" містить документи щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

2. Розділ "Освітній процес" - заняття, дидактичні ігри та вправи, презентації, вірші за програмою та ін.

3. Розділ "Поради батькам" містить в собі пам`ятки та рекомендації, поради

4. У розділі "Корисні посилання" посилання на блоги та сторінки Classroom наших педагогів, а також посилання на повчальні та цікаві інтернет-сторінки

5. Розділ "Психологічна підтримка" - поради психолога, ігри та вправи

/Files/images/voyna/1.jpg

/Files/images/voyna/осв.jpg

/Files/images/voyna/пор.jpg

/Files/images/voyna/2.jpg

/Files/images/voyna/4.jpg

Національно-патріотичне виховання дошкільнят

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) — це любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

Особистісні якості та риси характеру, притаманні свідомому громадянину й патріоту

• повага до батьків, свого ро¬доводу, традицій та історії рідного народу;

• пра¬цьовитість;

• висока художньо-естетична культура;

• патріотична самосвідомість та громадянська від¬повідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;

• повага до Конституції, законів Української держави;

• досконале знання державної мови.

Завдання патріотичного виховання:

• Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста)

• Почуття власної гідності як представників свого народу

• Виховання любові,поваги до своїх національних особливостей

• Формування духовно-моральних взаємин

• Формування любові до культурного спадку свого народу

• Толерантне ставлення допредставників інших національностей, до ровесників,батьків, сусідів, інших людей.

Патріотичне виховання ґрунтується на фундаменталь¬них принципах.

Принцип природовідповідності виховання означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

Принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

Принцип гуманізму означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання. Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

Принцип демократизму передбачає, що учасники овітнього процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучення батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності освітнього процесу.

Принцип безперервності виховання означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

Основні напрями патріотичного виховання. Методи і форми роботи з патріотичного виховання

• Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць

• Розповіді вихователя

• Бесіди з цікавими людьми

• Екскурсії

• Спостереження

• Дидактичні, сюжетно-рольові ігри

• Заняття з циклу «Історичні цікавинки»

• Розгляд ілюстративних матеріалів

• Читання та інсценування творів художньої літератури

• Слухання народної, класичної, сучасної музики

• Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

• Розв'язування проблемних ситуацій

• Запрошення членів родин у дитячий садок

• Спільні з родинами виховні заходи

• Виставки, конкурси

• Свята, розваги

Кiлькiсть переглядiв: 134

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.