План роботи театрального гуртка

"Веселковий водограй"

Театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування у дошкільників умінь «входити в образ» та «утримувати» його впродовж усієї театралізованої діяльності; усвідомлювати мовленнєві та виконавські дії; передавати характерні особливості різних художніх образів; переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність; прищеплювати дітям інтерес до театру як до виду мистецтва.

Практичний матеріал відповідає віковим періодам розвитку дитини. Тематика і зміст театралізованих ігор мають моральну спрямованість, що міститься в кожній казці, літературному творі з фольклорними та літературними творами. Естетичний вплив на дітей здійснює виконане зі смаком оформлення спектаклю.

Активна участь дітей у підготовці атрибутів розвиває їх смак, виховує почуття прекрасного.

Театралізовані ігри дають змогу розв’язати багато завдань програми розвитку дитини «Українське дошкілля»: ознайомлення з суспільними явищами, формування елементарних математичних уявлень, фізичне удосконалення. Різноманітність тематики, засобів зображення, емоційність театралізованих ігор дають можливість використовувати їх із метою всебічного виховання особистості

Робота гуртка базується на таких основних принципах:

 • Принцип зв’язку з життям. Використання літературних творів, малих фольклорних жанрів, казок, змістом яких є відображення реальної дійсності минулого і сьогодення нашого суспільства, людства взагалі.
 • Принцип науковості. Будувати роботу театрального гуртка з урахуванням особливостей вікової дитячої психології. Використання у роботі багатих театральних спадщин М.С.Щепкіна, В.І.Немировича – Данченка, К.С.Станіславського. Дати можливість дітям зрозуміти й оперувати термінами театральної абетки.
 • Принцип систематичності в опануванні знань і навичок. Система занять із дітьми кожної вікової групи з театральної діяльності.
 • Принцип доступності. Добирання обігруваного матеріалу згідно з віковими особливостями дітей та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
 • Принцип свідомості й активності. Пояснювати дітям причинно-наслідкові зв’язки процесу праці над виставою і кінцевим результатом. Довести до їхньої свідомості значущість гри кожного з них для інших людей, для колективу.
 • Принцип міцності засвоєних та набутих знань, умінь і навичок. Систематично повторювати в різних формах, ситуаціях засоби виразності: міміка, жести, рухи, інтонація. Розвивати пам'ять, мислення, розширювати світогляд.
 • Принцип індивідуального підходу до дітей в умовах колективної роботи. Шукати, виявляти, розвивати обдарованість у дітей у контексті акторських знань, умінь, навичок. Гуманно ставитися до дитини: педагогічно вміло виправляти помилки, корегувати гру, заохочувати, стимулювати правильну поведінку та діяльність.
 • Принцип виховного змісту. Виховний характер змісту сценаріїв вистав, аналіз поведінки героїв, їхніх вчинків; уміння бути чемним у ролі глядача і актора; уболівання за якісно позитивний кінцевий результат роботи усього колективу, що працює над виставою.
 • Принцип наочності. Шлях дитячого пізнання починати з живого споглядання, пов’язуючи з обов’язковим суттєвим поєднанням. Адже дитина мислить формами, фарбами, відчуттями взагалі

Мета гуртка: Залучення дітей до творчої, соціально-значущої діяльності через ознайомлення з театральною виставою як видовищем та використання театралізації як вправляння. Розвиток обдарованості, закладеної й у психофізичних, сенсорних, когнітивних особливостях дитини. Створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожної дитини

Етапи роботи над кожною казкою:

 • Читання казки, показ ілюстрацій або показ відеоматеріалу – мультфільму.
 • Розподіл ролей. Вивчення слів свого герою.
 • Інсценізація казки за допомогою іграшок-ляльок з лялькового театру.
 • Розучування діалогів між дійовими особами
 • Індивідуальна робота над сольними номерами: піснями, таночками.
 • Театральна постанова всієї казки.
 • Виступ

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Усвідомити поняття про театр як вираження життєвих ситуацій у акторській грі. Своєчасно виявити здібності дитини до театральної діяльності.
 • Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.
 • Ознайомити дошкільників з різними видами театрів.
 • Опанувати засоби емоційної виразності – міміка, жести, інтонація.
 • Сформувати у дітей вміння співпереживати з персонажем, розуміти зміст дійства, усвідомити колективний характер дієтворення на сцені.
 • Навчитися відчувати себе соціально-значущою особистістю, з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, патріотизму.
 • Навчити дітей дотримуватися правил техніки безпеки та безпечної поведінки під час проведення, організації та підготовки тематичних ранків, свят, концертів.
 • Сформувати акторські здібності, вміння мімікою та мовою жестів передавати певний стан людини.
 • Навчити дітей вмінню граційно, розкуто, згідно з роллю рухатися по сцені.
 • Розвинути у дітей вміння виявляти особистісну позицію у процесі перевтілення у сценічний образ, вболіваючи за кінцевий результат театралізованого дійства
ВЕРЕСЕНЬ
Тема: Юні актори Мета: Вчити дітей розуміти зміст дійства вистави, театральний образ як живу акторську дію з використанням засобів мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танцю, співу, співпереживати персонажам, оцінювати свої вчинки та вчинки товаришів, порівнювати їх із вчинками персонажів вистави, наслідувати позитивних героїв вистави. Виховувати інтерес до театральних дійств. Матеріал: різні види театрів, малюнки персонажів. Тема: Театр Мета: Уточнити та поглибити знання дітей про театр, різні види театру, театральну термінологію. Словник: театри, пальчиковий, настільний, драматичний, театр іграшок, театр картинок, тіньовий. Термінологія: • актори, актор-трупа, режисер, костюмер, гример, художник, глядач, успіх, оплески; • вистава-сюжет, сценарій, прем’єра, антракт, фінал; • каса, квиток, зала, куліси, дзвінок, завіса, балкон, декорації. Матеріал: різні види театрів, «Театральна абетка».
ЖОВТЕНЬ
Тема: Показ на фланелеграфі «Ходить гарбуз по городу». Знайомство з театральною абеткою». Слова театральної термінології: «актор», «я-артист». Мета: Знайомити дітей з текстом малих форм українського фольклору. Розвивати у дітей поетичний слух, розуміння милозвучності, ритмічності. Збагачувати словник дітей театральними термінами ( «актор», «я-артист»). Вчити дітей порівнювати літературні персонажі за зовнішністю. Матеріал: фланелеграф «Ходить гарбуз по городу», «Театральна абетка», геометричні фігури різних кольорів. Тема: Відгадування загадок про овочі. Гра «Асоціації». Слово з театральної термінології «трупа». Мета: Продовжувати знайомити дітей з творами малих форм українського фольклору. Стимулювати розуміння метафоричного змісту загадок. Навчити дітей сприймати замінники предметів, створювати в уяві нові образи ( на що схожий предмет замінник). Збагачувати словник дітей словами театральної термінології (трупа). Матеріал: фланелеграф «Ходить гарбуз по городу», «Театральна абетка», геометричні фігури, театральні афіші, загадки про овочі.
ЛИСТОПАД
Тема:Повторення тексту «Ходить гарбуз по городу». Слово театральної термінології: «режисер» Мета: Продовжувати знайомити дітей з текстом малих форм фольклору. Залежно від характеру твору, вправляти малюків у виразному читанні віршів (дзвінко, весело, м’яко, сумно). Розвивати емоційність та виразність мовлення дітей під час читання віршів. Збагачувати словник новими художньо-поетичними виразами, словами театральної термінології. Матеріал: шапочки для гри-драматизації «Ходить гарбуз по городу», «Театральна абетка». Тема: Театралізація «Ходить гарбуз по городу». Слово театральної термінології: «репетиція» Мета: Підтримувати і розвивати у дітей бажання проводити ігри – драматизації. Розвивати емоційність та виразність мовлення малюків під час читання віршів. Збагачувати словник дітей театралізованими термінами «репетиція». Матеріал: «Театральна абетка», шапочки овочів.
ГРУДЕНЬ
Тема: Читання казки «Коза-Дереза» з показом ілюстрацій. Слова з «Театральної абетки» «афіша» Мета: Познайомити дітей з казкою «Коза-Дереза», підвести до розуміння змісту. Обговорити зміст художнього твору. Розвивати вміння оцінювати події героїв. Вводити в активний словник дітей слова звертання з улесливою зміненою формою. Вчити дітей відповідати на запитання, ставити себе на місце героя, добирати до предметів та явищ якомога більше ознак. Збагачувати словник дітей словами театральної термінології: «афіша». Матеріал: ілюстрована казка «Коза-Дереза», «Театральна абетка» Тема: Розігрування по ролях уривків із казки «Коза-Дереза». Слова з «Театральної абетки»: «квиток», «каса». Мета: Розвивати вміння оцінювати події, поведінку героїв, засоби інтонаційної і немовної виразності. Збагачувати словник дітей порівняннями, образними словосполученнями,театральними термінами. Матеріал: костюми героїв, «Театральна абетка».
СІЧЕНЬ
Тема: Гра-драматизація казки «Коза-Дереза». Слова з «Театральної абетки»: «гардероб», «фойє», «буфет». Мета: Вчити дітей емоційно входити в роль, зосереджуватись на своєму образі. Продовжувати розвивати засоби виразності інтонаційної та не мовної (міміка, рухи, жести). Перевірити вміння вести діалог між собою. Розвивати артистичні дані дітей. Збагачувати словник дітей театральними термінами «гардероб», «фойє», «буфет». Матеріал: елементи костюмів до казки, декорації «Театральна абетка». Тема: Показ казки на фланелеграфі «Рукавичка». Мета: Бесіда за змістом твору. Закріпити і перевірити знання дітей про звірів зимою. Учити визначати засоби емоційної виразності. Розвивати мову, інтонацію. Матеріал: Фланелеграф до казки «Рукавичка».
ЛЮТИЙ
Тема: Повторення змісту казки «Рукавичка». Розподіл ролей. Складання казки по-новому. Мета: Повторити з дітьми зміст казки «Рукавичка». Індивідуальна робота з дітьми над казкою, розподіл ролей, слова автора. Працювати з дітьми над вмінням вести діалог. Запропонувати дітям скласти казку по-новому, за текстом улюбленої казки. Виховувати порядність, розвивати мову. Матеріал: шапочки, костюми, декорації. Тема: Гра – драматизація казки «Рукавичка». Слова із «Театральної абетки»: «завіса», «куліси». Мета: Перевірити вміння дітей виконувати певні ролі, бути емоційним, зосередженим під час гри – драматизації, запропонувати дітям оцінити гру своїх товаришів. Розвивати артистичні дані дітей. Виховувати посидючість, стриманість. Матеріал: шапочки, костюми, декорації.
БЕРЕЗЕНЬ
Тема: Показ театру іграшок «Подарунок для мами». Слова з «Театральної абетки: «емоції», «щирість». Мета: Підвести дітей до розуміння морального змісту казки, правильно оцінювати поведінку героїв, закріплювати знання про композицію та жанр художнього твору. Виховувати чуйність, доброзичливість. Продовжувати збагачувати словник дітей словами-термінами «емоції», «щирість». Матеріал: Газета Дит. садок (лют.) 2005, ст.7, іграшки, «Театральна абетка». Тема: Інсценізація казки «Подарунок для мами». Мета: Продовжувати вчити дітей уявляти себе на місці будь-яких предметів, тварин, рослин; добирати до предметів та явищ якомога більше ознак. Продовжувати формувати вміння виявляти творчість, вдало використовувати засоби виразності. Матеріал: Газета Дит. садок (лют.) 2005, ст.7, декорації, шапочки, костюми.
КВІТЕНЬ
Тема: Турнір всезнайок. Слово «Театральної абетки»: «театр» Мета: Розвивати вміння добирати до основного значення переносне, до переносного – основне, відгадувати загадки, логічно мислити, наділяти предмети невластивими для них якостями. Продовжувати розвивати засоби інтонаційної і немовної виразності. Матеріал: Загадки, «Театральна абетка», ілюстрації. Тема: Показ настільного театру «Ріпка». Слово з «театральної абетки»: «вистава». Мета: Вчити аналізувати структуру казки (початок, середина, кінець), художні засоби виразності, замінювати іншими варіантами зачин та кінцівку казки. Розвивати точність і доречність, виявлення емоцій дітьми, словами відповідно до ситуацій, вміння розповідати відомі казки у супроводі ілюстрацій (настільних героїв). Збагачувати словник дітей словами театральної термінології: «вистава». Матеріал: «Театральна абетка», атрибути настільного театру «Ріпка»
ТРАВЕНЬ
Тема: Повторення тексту, переказ уривків казки «Ріпка». Розподіл ролей. Мета: Вчити дітей розуміти і точно вживати слова, близькі за значенням. Розвивати інтонаційну виразність мови, чіткість вимови, асоціативне мислення, вміння входити в образ персонажу. Вчити дітей розуміти зміст казки, розвивати вміння переказувати казку (уривок), відповідати на запитання різного типу. Матеріал: шапочки, елементи костюмів. Тема: Гра-драматизація казки «Ріпка» Мета: Розвивати асоціативне мислення, вміння входити в образ персонажу, додержуватись притаманних рис протягом усієї театралізації. Продовжувати розвивати інтонаційну виразність мови та чіткість вимови. Учити надавати допомогу, підтримувати товаришів у скрутній ситуації. Матеріал: шапочки, елементи костюмів, декорації.

ПЛАН РОБОТИ

ГУРТКА ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ «СОНЕЧКО»

Тема заняття Мета Матеріал
ВЕРЕСЕНЬ
Небезпека (лозоплетіння, флористика, корінопластика) Ознайомити дітей з технікою лозоплетіння, матеріалом – вербовими гілочками; навчати закручувати гілочки по колу; вчити доповнювати композицію сухостоєм; корінцями, ліпити з пластиліну яйця пташок Гілочки верби, сухостій, пластилін, коряга у формі змії, декоративна дерев’яна ваза, камінці
Чарівниця Осінь Навчати дітей скачувати шматочки серветок у кульки, наклеювати їх у формі грона калини; закріпити навички наклеювання сухого листя, трави; навчати малювати обличчя людини Сухі садові квіти, трава. гуашеві фарби, клей ПВА, паперові серветки
Ой, веселе в нас життя (флористика) Ознайомити дітей з мистецтвом ікебани; вчити скріплювати овочі(перець, кукурудзу). квіти в єдину композицію; навчати вичиняти гарбузи Гарбуз. перець. початок кукурудзи, декоративні садові квіти, металеве кріплення
Вересневі надії (флористика) Продовжувати ознайомлювати дітей з мистецтвом ікебани; вчити поєднувати вкомпозиції гілочки верби, сухі садові та польові квіти Гілочки верби, сухі квіти, трава, леска, рожеві та жовті стрічки
ЖОВТЕНЬ
Декоративна тарілочка (флоромозаїка) Навчати дітей плести косичку із сухостою, заплітати у формі кола на круглу площину; закріпити вміння прикрашати тарілочку каштанами та насінням гарбуза Сухостій, каштани, насіння гарбуза, клей ПВА, мішковина
Ясна зоря зійшла (флоромозаїка) Навчати дітей створювати композицію з сухої трави, листя; вчити добирати камінці за формою, величиною; вчити акуратно наклеювати сухе листя Суха трава, гуашеві фарби. клей ПВА, камінці, манна крупа
Ніч яка зоряна Продовжувати вчити дітей поєднувати в композиції малюнок з аплікацією із цілісної соломи, манної крупи та пшона; закріпити вмінні наклеювати солому Цілісна солома, манна крупа. пшоно. клей ПВА, гуашеві фарби
Фарби осені (флористика) Навчати дітей створювати композицію на крузі з сухого листя, насіння кавуна, камінців, ознайомити з новим матеріалом – смолою фруктових дерев Насіння кавуна, камінці, смола яблуні – висушена та розтовчена, сухе листя, клей ПВА
ЛИСТОПАД
Веселі курчата Навчати дітей створювати аплікацію із зібганих серветок, формуючи тулуб і голову курчата; доповнювати композицію насінням кавуна, круп Серветки жовтого кольору, зелений картон, клей ПВА, насіння кавуна, крупи
Жили у бабусі два веселих гуся Закріпити навички малювання долонькою, доповнювати композицію аплікацією із сухого листя Суха трава,гуаш, клей ПВА, ¼ ватману, сухе листя
Равлики радіють Вчити дітей поєднувати пластилін з мушлями у формі тулуба равликів – будинок равликів; добирати камінці різної форми Камінці, пластилін, мушлі, сухостій, гілка дерева
Самотність (корінопластика) Навчати дітей поєднувати пластилін із маленькими мушлями – прикрашати змійку Камінці, мушлі, сухостій, гілка дерева
ГРУДЕНЬ
Зимова пісня снігура (флоромозаїка) Продовжувати ознайомлювати дітей із наклеюванням проса, манної крупи на певну площу; вчити розмальовувати снігура Манна крупа, просо, суха гілочка кипарису, клей ПВА, гуаш
А що там, за вікном? Вчити дітей покривати лист ватману фарбою для створення потрібного тла; малювати віконечко та домислювані об’єкти, розвивати навички володіння пензликом Чорна та біла гуаш, клей ПВА, ¼ аркуша ватману
Веселі восьминіжки Вчити дітей створювати потрібне тло глибини моря; закріпити навички малювання долоньками Гуаш різних кольорів, ¼ аркуша ватману
Солодкі мрії (флористика) Продовжувати вчити дітей створювати композицію з овочів та фруктів, закріпити знання про ікебану; навчати виготовляти троянди із листя капусти, прикрашати композицію мандаринами. намистом Кошик, листя капусти, мандарини, намисто. металеві прути
СІЧЕНЬ
Диво-дерево (корінопластика) Продовжувати вчити дітей скачувати із серветок у форми груш та яблук; вчити чіпляти їх на гілочки сухостою Кора яблуні, сухостій, серветки, клей ПВА, гуаш
Зимовий вечір Закріпити вміння дітей створювати ікебану із сухостою, шишок. свічок Шишки, свічки, сухостій, стрічки, ваза
Яскраве намисто Вчити дітей фарбувати макаронні вироби сумішшю гуаші і клею ПВА, нанизував їх на нитки Макаронні вироби, гуаш, клей ПВА, нитки
ЛЮТИЙ
Зимові ялинки Продовжувати вчити дітей малювати аквареллю по вологому паперу; закріпити різні техніки малювання ялинок Акварель, вода, серветки, пензлики, папір
Зимовий ранок Закріпити навички наклеювання ниток на розфарбований лист ватману; закріпити вміння дітей малювати дерева ½ аркуша ватману, акварель, гуаш, нитки, клей ПВА
Чарівна скринька для дівчинки Яринки Вчити дітей наклеювати мушлі на картонну скриньку; добирати різні за кольором, величиною та формою мушлі Мушлі, картонна скринька, клей ПВА
БЕРЕЗЕНЬ
Як гарно, що до нас прийшла весна Продовжувати вчити дітей малювати , дмухаючи на краплини фарби, домальовувати їх, наклеювати листя із серветок Акварель, вода, серветки. пензлики, папір, клей
Подаруй матусі радість (ікебана) Продовжувати вчити дітей поєднувати в композиції гілочки дерев із зробленими із паперу квіточками, пташкою Сухі гілочки, папір, пір’я, клей ПВА
Мої улюблені казки Закріпити вміння дітей виготовляти альбом із кількох аркушів паперу, складеного удвоє; запропонувати прикрасити його декоративною аплікацією Кольоровий папір, клей, гуаш
КВІТЕНЬ
Розмалюєм писанку Вправляти дітей у розпису об’ємної форми сумішшю гуаші та клею Шкаралупа яєць, гуаш, клей, пензлики з тонким ворсом
Свято квітів (складання букетів) Закріпити знання дітей про працю флориста, правила складання букетів Живі квіти, листя, ваза
Сонячний весняний ранок (корінопластика) Продовжувати вчити дітей складати зображення весняного лісу, наклеювати суху траву, весняне листя Тонований папір, суха трава, листя, клей
Ромашка Вчити дітей наклеювати нарізані паперові серветки на кольоровий папір, формуючи квітку Кольоровий папір, клей. гуаш, серветки
Кiлькiсть переглядiв: 1674

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.