Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)/Files/images/атт.jpg

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Поняття про атестацію педагогічних працівників

Атестація педагогічних кадрів— це комплексна оцінка професійної діяльності пе­дагогічного працівника, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Мета атестації:
  • активізація творчої професійної діяльності вчителя;
  • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
  • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів;
  • забезпечення соціального захисту педагогів.

Завдання атестації:сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань пе­дагогів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і роз­витку дітей.

Принципи атестації:добровільність, відкритість, колегіальність, індивідуалізація, диференціація.

Аналіз наявної практики показав, що вплив атестації на рівень навчально-виховного процесу в закладі освіти може бути як позитивним, так і негативним.

Позитивний— можливий за умови суворого дотримання усіх нормативних ви­мог до організації і проведення атестації. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів.

Негативний— можливий за умови не­якісної організації та формального прове­дення атестації, що призводить до конфліктів у педагогічному колективі і, внаслідок цього, відволікає педагогічний колектив від безпосередньої роботи до з'ясування міжособистісних взаємин. Цей вплив від­повідно ускладнює, гальмує і знижує рівень навчально-виховного процесу.

Унаслідок зазначеного вище виникає необхідність системного підходу до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації та проведення атестації, відпра­цювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно оці­нювати того, хто атестується.

Атестація педагогічних працівників— складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної роботи.

Під час підготовки та проведення атеста­ції педагогічних працівників доцільно дотримуватися таких положень:
  1. Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі педагогічного працівника, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу та серед колег, учнів, вихованців та їхніх батьків.
  2. Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для педагогів, які атестуються. З порядком і термінами проведення атестаційної експертизи педагога слід ознайомити заздалегідь.
  3. Робота атестаційних комісій має бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні педагогом цілей освіти і виховання на сучасному етапі.
  4. Атестація педагогічного працівника розглядається як процес, що триває протягом навчального року і має три складові: аналітичну, організаційну, методичну.
  5. За кожною складовою атестаційного процесу повинен здійснюватися всебічний моніторинг. Моніторингові дослі­дження під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників мають значення у формуванні системності атестації, об'єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань

/Files/images/voyna/Без имени-1.png /Files/images/voyna/2.png

Кiлькiсть переглядiв: 846

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.