ЗВІТ

завідувача КДНЗКТ №5 «Веселі зайчата» Бурлаки О.А.

з питань статутної діяльності

у 2019-2020 навчальному році

В зв'язку з карантинними умовами діяльність закладу з 16 березня по 31 травня здійснювалась дистанційно

1. Загальна характеристика

ДНЗ ясла-садок № 5 комбінованого типу розпочав функціонування у 1962 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

-музично- спортивна зала;

-кабінети логопеда;

-методичний кабінет та медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-спортивний та ігрові майданчики.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано 75 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у червні-липні за направленнями дитячого дошкільного об’єднання.

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 4 вікових груп:

1 група для дітей раннього віку з 2-х до 3-х років;

3 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало 89 дітей, з них:

раннього віку 20 дітей;

дошкільного віку 69 дітей;

випущено до школи 27 дітей.

За звітний період прийнято 29 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають

діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих .

3. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують

28 працівників: 15-молодшого обслуговуючого персоналу, 1 старша медична сестра.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: завідувач – освіта – повна вища, вихователь-методист – повна вища, вихователі - 7, музичний керівник - 1, вчитель-логопед – 1, інструктор з фізкультури-1. Усього 12 педагогів.

Всі педагогічні працівники мають спеціальну педагогічну освіту: 6 педагогів – повну вищу освіту (38%), 7 педагогів – неповну вищу освіту (54%).

Діаграма 1

Освітній рівень педагогів

Діаграма 2

Фаховий рівень педагогів:

Постійно зростає відсоток оволодіння педагогами комп’ютерними технологіями (Діаграма 3).

Діаграма 3.

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів (таблиця 1).

Таблиця 1

Вид діяльності Планова кількість педагогів Фактична кількість педагогів %
1 Атестація 3 3 100
2 Самоосвіта 12 12 100
3 Участь у роботі творчої групи 4 4 100

Обговорювались навчальні плани і заслухувались аналізи тематичних і фронтальних перевірок, проводились контрольні анкетування вихователів за методикою О.Байєр, та О.Лутошкіна.

Рівні сформованості професійної компетентності

педагогів ДНЗ

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного і у поточному році проатестовано 3 педагоги.

Упродовж звітного періоду продовжується тенденція стабільності колективу.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4.Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ.

Пріоритетними напрямами роботи колективу У 2017-2018 навчальному році виступили:

 • удосконалення професійної компетентності педагогів;
 • створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;
 • формування здоров’язберігаючої функції дитини;
 • підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

 1. Робота над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та науково-методичною проблеміою дошкільних навчальних закладів міста «Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості у дошкільному дитинстві» (V етап – підсумковий).
 2. Формування життєвої компетенції дошкільника шляхом активізації мовленнєвих здібностей відповідно до чинних державних програм:

· «Українське дошкілля»

· «Оберіг»

· «Впевнений старт»

3. Охоплення дошкільною освітою 98% дітей 3-6-тирічного віку, утримати 100% показник охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку, надати безкоштовні якісні освітні послуги дітям, з психофізичними вадами розвитку.

 1. Забезпечення умови для соціалізації та розширення економічних знань дитини в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.
 2. Виховання патріотичних почуттів дітей шляхом удосконалення модернізації підходів у роботі з родинами.
 3. Робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази:

- придбати фізкультурне обладнання для спортивної зали;

- частковий ремонт приміщення ДНЗ: заміна дверей вестибюлю;

- ремонт фасаду пральні та основної будівлі

З метою реалізації завдань на 2019-2020 н.р., втілюючи в роботу обласну проблему, пріоритетними напрямками роботи КДНЗКТ визначалися:

- впровадження Концепції дошкільного виховання, Концепції громадянського виховання, відповідної обласної програми, обласних та міських цільових програм з розвитку всіх напрямків дитячої творчості;

Дитячий садок створює належні умови для зміцнення фізичного здоров’я дітей.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Однак, медичний кабінет недооснащено:

- динамометром ручним;

- набором скіаскопічних лінійок;

- поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

- маскою гумовою лицьовою.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Медична сестра Козенко О.П., надає кваліфіковані послуги: здійснює моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримуює інтерес дитини до власного здоров’я (Таблиця 3).

Таблиця 3

Аналіз стану здоров’я дітей

Показн. стану здор. Кільк. показн. Група здоров’я Група здоров’я
І ІІ ІІІ осн. підг. спец.
Кількість Дітей садові групи 8989
%100100

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Таблиця 4

Захворюваність дітей аналізувалася за двома показниками:

Показники 20118-2019 н.р. 2019-2020 н.р.
Кількість днів, пропущених на 1 дитину по хворобі за рік 0,6 1,0
Кількість випадків захворювання на ГРЗ за рік 21 20

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Таблиця 4

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування (Діаграма 14). Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

Діаграма 14

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

5. Якість реалізації освітніх програм

На виконання Базового компоненту дошкільної освіти та парціальних програм протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей під керівництвом вихователя Алефірової С.Л. «Веселковий водограй» та вихователя Сафонової Ю.А. «Міні майстер-шеф».

В ДНЗ розроблено циклограму адміністративного контролю за станом життєдіяльності дітей. Проведено: тематичний контроль (2), оперативний контроль (1), вибірковий контроль (8).

Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалсь за допомогою:

· спостереження за діяльністю педагогів та дітей – 35%

· анкетування педагогів та батьків – 5%

· аналізу відкритих занять та різних форм навчально-виховної роботи з дітьми – 30%

· аналізу контрольних зрізів – 10%

· аналізу стану здоров’я дітей – 15%

· самоконтролю – 5%

Результати контролю фіксуються в щоденнику аналізу навчально-виховної роботи, індивідуальних картках аналізу за різними показниками та розглядаються на нарадах, педагогічних радах.

Дані перевірки показали:

· в закладі ведеться постійна і планомірна робота щодо безпеки життєдіяльності дітей під час навчально-виховного процесу.

· робота з трудового виховання бажає бути більш спланованою та детально проаналізованою.

.

За результатами діагностики, кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 8%, дітей з середнім рівнем збільшилось на 5%, дітей з низьким рівнем розвитку зменшилось на 13%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з художньо-мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 20%.

Діти середнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей, тому в порівнянні з попередньою діагностикою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.

Високим залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на високому рівні.

У групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники: достатнього рівня збільшилось у середньому на 18%, середнього – на 8%, низького зменшився на 18%.

Показники засвоєння програмового матеріалу підвищилися в середньому на 13%.

Заслуговують на увагу якісні показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури – у порівнянні з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень оволодіння основними рухами в середньому на 21%.

У групах середнього дошкільного віку кількість дітей низького рівня розвитку зменшилась за всіма розділами програми на 25%. Розвиток мовлення та ознайомлення з навколишнім покращився в середньому на 9-10%.

Рівень засвоєння програмового матеріалу з музичного виховання також підвищився на 7-8%. Вивчення показників оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що дітей низького рівня розвитку не виявлено

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з початком навчального року, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з математики, а дітей достатнього рівня розвитку збільшилось на 6-7%, високого рівня – на 11-14%. Так, збільшилась кількість дітей (на 9%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

Діти-випускники мають достатній і середній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування.

6.Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ №5 протягом 25 років здійснює завідувач, педагог вищої категорії, «Відмінник освіти України». З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­вільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів навчально-виховного процесу;

3) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні; Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. Організовано роботу консультативного пункту;

4) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу; в рамках здійснення міжнародних зв’язків з педагогами дошкілля в закладі стабільно функціонує офіційний сайт ДНЗ http://marganets-dnz5.edukit.dp.ua/. Протягом року велося електронне відвідування та електронна черга дітей дошкільного закладу через «Курс дошкілля» де висвітлюється мережа дошкільного закладу, відвідуваність дітей, харчування, антропометрія та можливість бачити батьками чергу до садочку своєї дитини.

Формуючи імідж ДНЗ, адміністрація враховує думку батьків і громадськості. З цією метою вивчає задоволеність батьків, педагогів, дітей дошкільним закладом, розповсюджує свій досвід роботи на офіційному сайті дошкільного закладу http://marganets-dnz5.edukit.dp.ua/, на шпальтах фахових видань, випуском буклетів, виступів на науково-методичних заходах різного рівня, статті на ДОІНОДА;

5) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду пись­мових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ були 28 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

6) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі 60%. Кращі працівники були відзначені грамотами відділу освіти;

7) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через батьківський комітет ДНЗ, загальні батьківські збори.

 1. Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців е одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу.

Одним із головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогічний колектив дошкільного закладу на протязі року тісно співпрацював з колективом батьків вихованців. Успішно відбувається педагогічний супровід підвищення знань і умінь батьків за допомогою просвітницьких форм роботи:

- дні відкритих дверей (2 на рік);

- відкриті перегляди свят та розваг (11);

- виставки дитячих робіт з відповідної тематики (щомісяця);

- фотовиставки (1 раз на квартал);

- інформаційні проспекти (щомісячно);

- інформаційний стенд (щомісячно);

- підбір бібліотечки для батьків (щомісячно);

- консультації, рекомендації, бесіди (групові й індивідуальні – за запитом);

- батьківський клуб «Турботливі батьки» (1 раз в квартал);

- батьківські збори (загальні – 2 рази на рік, групові – 4 рази на рік).

Основними напрямами роботи педагогів із батьками щодо виховання та розвитку дітей є:

· удосконалення партнерства сім’ї та колективу закладу в укріпленні здоров’я дошкільників та розвиток їх творчого потенціалу;

· цілеспрямована фахова допомога сім’ї у вирішенні соціальних і психолого-педагогічних проблем;

· формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї – набуття членами сім’ї соціально-педагогічних знань і навичок достатніх для реалізації завдань повсякденного життя;

· співпраця у створені належних та безпечних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

· залучення батьків до активної участі у навчально-виховному процесі ДНЗ.

У дошкільному закладі функціонує Громадська організація «Рада дитячого садка «Веселі зайчата». Предметом діяльності Організації є створення умов та об’єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб для співпраці по наданню матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги, які сприяють розвитку комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Веселі зайчата».

Виходячи з аналізу опитування, батьки не віддають дітей в дитсадок за низкою причин:

Ø Послаблене здоров'я

Ø Складне матеріальне становище сім'ї

Для вирішення даної проблеми в ДНЗ функціонує група короткотривалого перебування дітей та здійснюється соціальний патронат.

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

 1. Організація харчування у ДНЗ.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227.

У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі.

Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування (Діаграма 14). Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

Діаграма 14

10. Система роботи щодо соціального захисту дитини

ДНЗ №5 комбінованого типу є державним закла­дом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпеченню прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку роз наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

Щорічно на нараді при завідувачі громадський інспектор звітує про наявність у ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

 • На виконання Листа Міністерства освіти і науки України 17.12.2008 р. № 1/9-
 1. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З урахуванням специфіки міста – 30 км. зона розташуванням поблизу Запорізької АЕС та ТЕС, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів, дій у надзвичайних ситуаціях.

За звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано.

12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

Завдяки активної діяльності дошкільного закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії ДДО приймались матеріали та матеріальні цінності від батьків на суму 3575,35 грн. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

За участю батьків були проведені:

· ремонт ігрового обладнання та павільонів на майданчиках.

· підключення системи гарячого водопостачання (електронагрівачі);

· частковий ремонт вестибюлю закладу – фарбування підлоги та сходинок

Придбано ігровий та дидактичний матеріал для груп на суму 2000 грн.

Батьки придбали миючі та дезінфікуючі засоби.

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці». Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази вдалося виконати частково

Кiлькiсть переглядiв: 587

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.